Usługa Teleopieki świadczona przez MDT Medical została stworzona z myślą o bezpieczeństwie i komforcie życia seniorów, którzy pozostają bez stałej opieki domowników. Pierwszym krokiem do stworzenia działającego systemu jest dostosowanie urządzeń teleopieki do potrzeb i możliwości interakcji podopiecznych z systemem. Opracowaliśmy autorski kwestionariusz, który pozwala na określenie wymagań użytkowników, tak aby system jak najlepiej odpowiadał na potrzeby podopiecznych. Dostosowanie systemu odbywa się przy pomocy ankiety, która zawiera szczegółowe informacje na temat stanu zdrowia oraz ograniczeń podopiecznego.

Teleopieka powinna być przede wszystkim dopasowana do stopnia niesamodzielności podopiecznego.

Grupa I – osoby niesamodzielne pozostające na stałe w miejscu zamieszkania, osoby leżące, osoby z upośledzonymi funkcjami poznawczymi (demencje, choroby neurodegeneracyjne). Rodzaj sprzętu i sposób działania powinny być odpowiednio dostosowane do podopiecznych, a mianowicie ich ograniczeń oraz możliwości braku współpracy ze strony podopiecznych. System powinien zapewniać możliwość wezwania pomocy w sposób zdalny w obrębie miejsca zamieszkania. Konieczne jest również, aby system generował informację o opuszczeniu przez podopiecznego lokalu w przypadku braku wcześniejszego zgłoszenia wyjścia – sytuacja alarmowa. Dla tej grupy podopiecznych rekomendujemy systemy nieładowalne oraz podłączenie dodatkowych czujników: dymu, zalania oraz gazu.


Grupa II – osoby o ograniczonej samodzielności, zazwyczaj przebywające w miejscu zamieszkania lub w jego pobliżu. Funkcjonalność sprzętu powinna być dostosowana do ograniczeń samodzielności oraz zapewniać bezpieczeństwo i możliwość wezwania pomocy w sposób zdalny w obrębie lokalu/domu zamieszkiwanego przez podopiecznego. Rekomendujemy używanie systemów nieładowalnych, bransolet z detektorem upadku oraz dodatkowych czujników: dymu, zalania, gazu, łazienkowy.


Grupa III – osoby z niewielkim ograniczeniem samodzielności, posiadające ograniczenia związane ze stanem zdrowia i wiekiem. Funkcjonalność sprzętu powinna być dostosowana do samodzielnego trybu życia i ograniczeń wynikających z wieku lub stanu zdrowia oraz zapewniać bezpieczeństwo i możliwość wezwania pomocy w dowolnej lokalizacji w domu lub poza domem podopiecznego. W zależności od przypadku należy zastanowić się nad użyciem systemów nieładowalnych/ urządzeń z systemem GPS lub narzędzia teleopieki w postaci aplikacji mobilnej.

Cenionym przez naszych klientów elementem usługi są lekarskie porady telefoniczne (telekonsultacje), pozwalające seniorom na nawiązanie kontaktu z lekarzem znającym ich stan zdrowia bez wychodzenia z domu.

Napisz do nas

MDT Medical