Teleopieka może być efektywnym wsparciem systemu opieki socjalnej i łącznikiem pomiędzy systemem opieki socjalnej i opieki medycznej.

Opieka socjalna na poziomie lokalny napotyka coraz więcej problemów związanych z szybkim starzeniem się społeczeństwa. Brak personelu i zawsze ograniczone środki zmuszają do poszukiwania nowych rozwiązań.

Jednym z bardziej efektywnych jest sługa Teleopieki. Pozwala na lepsze wykorzystanie dostępnego personelu i zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym przez 24.

Stworzenie efektywnego systemu Teleopieki nie jest zadaniem łatwym i wymaga szczegółowej analizy i odpowiedzi na szereg pytań.

Nasze wdrożenia opieramy na najlepszych standardach europejskich. Zapraszamy do współpracy.