Nasza oferta

Zapraszamy do współpracy jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki pomocy społecznej a także szpitale. Oferujemy Państwu bogate doświadczenie z zakresu opieki nad osobami starszymi zgodne ze standardami stosowanymi w Europie Zachodniej. Samorządom i instytucjom publicznym dostarczamy  rozwiązania telemedyczne i teleopiekuńcze dla członków lokalnej społeczności.

Pomagamy dopasować system teleopieki do potrzeb społeczności lokalnej. Oferujemy także :

  • konsultacje w zakresie transformacji modelu opieki
  • konsultacje techniczno-organizacyjne przedwdrożeniowe
  • pomoc w doborze produktów i zakresu monitorowania medycznego  w zależności od faktycznych potrzeb podopiecznego
  • dostawę sprzętu, wdrożenie procedur teleopieki w danej grupie podopiecznych
  • stałą usługę Telecentrum Medycznego działającego w trybie 24/7
  • kontrolę i raporty  skuteczności medycznej i ekonomicznej  programów

Identyfikacja potrzeb seniorów

Jednym z czynników powodzenia samorządowych programów wsparcia seniorów jest dostosowanie rozwiązania do potrzeb każdej osoby. W przeciwnym razie użytkownicy mogą szybko zaprzestać  użytkowania dostarczonego sprzętu.

W tym celu opracowaliśmy autorski kwestionariusz, aby dostosować ofertę do poziomu niesamodzielności.

Podstawowe błędy w wyborze systemu teleopieki

  • Grupa A – osoby niesamodzielne pozostające na stałe w miejscu zamieszkania, osoby leżące, osoby z upośledzonymi funkcjami poznawczymi (demencje, choroby neurodegeneracyjne). Rodzaj sprzętu i sposób działania powinny być odpowiednio dostosowane do podopiecznych, a mianowicie ich ograniczeń oraz możliwości braku współpracy ze strony podopiecznych. System powinien zapewniać możliwość wezwania pomocy w sposób zdalny w obrębie miejsca zamieszkania. Konieczne jest również, aby system generował informację o opuszczeniu przez podopiecznego lokalu w przypadku braku wcześniejszego zgłoszenia wyjścia – sytuacja alarmowa. Dla tej grupy podopiecznych rekomendujemy systemy nieładowalne oraz podłączenie dodatkowych czujników: dymu, zalania oraz gazu.
  • Grupa B – osoby o ograniczonej samodzielności, zazwyczaj przebywające w miejscu zamieszkania lub w jego pobliżu. Funkcjonalność sprzętu powinna być dostosowana do ograniczeń samodzielności oraz zapewniać bezpieczeństwo i możliwość wezwania pomocy w sposób zdalny w obrębie lokalu/domu zamieszkiwanego przez podopiecznego. Rekomendujemy używanie systemów nieładowalnych, bransolet z detektorem upadku oraz dodatkowych czujników: dymu, zalania, gazu, łazienkowy.
  • Grupa C – osoby z niewielkim ograniczeniem samodzielności, posiadające ograniczenia związane ze stanem zdrowia i wiekiem. Funkcjonalność sprzętu powinna być dostosowana do samodzielnego trybu życia i ograniczeń wynikających z wieku lub stanu zdrowia oraz zapewniać bezpieczeństwo i możliwość wezwania pomocy w dowolnej lokalizacji w domu lub poza domem podopiecznego. W zależności od przypadku należy zastanowić się nad użyciem systemów nieładowalnych/ urządzeń z systemem GPS lub narzędzia teleopieki w postaci aplikacji mobilnej.

Napisz do nas

MDT Medical