Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu chcielibyśmy zaproponować Państwu partnerstwo w opracowaniu bezpiecznych systemów wsparcia dla seniorów, osób samotnych i z ograniczoną sprawnością, na różnych poziomach, i całkowicie dostosowanych do indywidualnych potrzeb danej placówki lub podopiecznego. Wsparcie usług społecznych jest jednym z priorytetowych obszarów planowania skutecznej opieki nad seniorami.

Innowacyjne rozwiązania są coraz częściej wykorzystywane w tradycyjnym modelu opieki zdrowotnej i społecznej. Jako firma – MDT Medical – od 15 lat świadczy usługi Teleopieki dla seniorów i osób zależnych, w mieszkaniach prywatnych i domach opieki, a systemy, na których pracujemy są rozwijane od 30 lat.

Stosowana przez nas technologia pomaga osobom starszym w samodzielnym, satysfakcjonującym życiu, a ich opiekunom i bliskim daje poczucie bezpieczeństwa i możliwość szybkiej pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

Dysponujemy szeroką gamą niezawodnego sprzętu alarmowego oraz czujników, opracowanych w laboratoriach w Europie, posiadających wszystkie niezbędne certyfikaty i atesty do stosowania w domach opieki i mieszkaniach, oraz standardy systemów Teleopieki stosowane w Europie zachodniej.

Opracowujemy szczegółowe systemy wsparcia w oparciu o:
– Wsparcie Telemedyczne, które w ramach sytuacji alarmowych mogą być uzupełnione o Konsultacje Telemedyczne,
– Zespół medyczny dostępny przez 24 godziny
– Instalacja i nadzór systemów Teleopieki – zarządzanie alarmami 24/7 dzięki własnemu Centrum Alarmowemu i natychmiastowa reakcja w nagłej sytuacji.

Europejskie programy regionalne coraz częściej przydzielają dotacje na usługi opiekuńcze i Teleopiekę. Jest to efektywny sposób na rozwój wysokiej jakości usług społecznych w starzejącym się społeczeństwie oraz obniżenie kosztów polityki społecznej.