MDT Medical w 2016 r. dołączyło do Programu Ogólnopolska Karta Seniora. 

Każdy senior, który skończył 60 lat może bezpłatnie wyrobić własną Ogólnopolską Kartę Seniora. Wystarczy, że przystąpi do Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora, wypełniając formularz zgłoszeniowy. W wybranych miastach karty wydawane są na Uniwersytetach Trzeciego Wieku, w Klubach Seniora oraz targach i wydarzeniach dla seniorów.

Karta ta umożliwia korzystanie ze zniżek w rozmaitych punktach, instytucjach i ośrodkach zdrowia. Takich punktów jest już ponad 1400, a z każdym dniem ta liczba rośnie. Ogólnopolska Karta Seniora wydawana jest każdej osobie, która ukończyła 60 rok życia.

Do programu należy również ponad 100 Samorządów Przyjaznych Seniorom, którzy pomagają dotrzeć z Ogólnopolską Kartą Seniora do osób 60+ w środowisku lokalnym.