Od 25 lat świadczymy usługi opieki medycznej opartej na nowoczesnych technologiach.  Prowadzimy stacjonarne ośrodki medyczne  w Warszawie i Barcelonie oraz Centrum Telemedyczne w Białymstoku.

W oparciu o bogate doświadczenie kliniczne oraz organizacyjne w świadczeniu usług na odległość, w roku 2006 rozpoczęliśmy oferowanie usług teleopieki, wspierających w trybie całodobowym podopiecznych na terenie całego kraju.  Opieramy się na urządzeniach najwyższej klasy, sprawdzonych w wielu krajach Europy Zachodniej.  Wykorzystujemy jedynie te technologie monitorujące, które sprawdziły się w krajach Europy Zachodniej i wykorzystywane są przez setki tysięcy seniorów. Jednocześnie nasze Centrum Telemedyczne  pozwala wzbogacić ofertę teleopieki  o usługę telekonsultacji lekarskich oraz element wsparcia medycznego w abonamentowych usługach teleopieki.

Jednym z ważnych problemów zdrowotnych pozostających w centrum naszej uwagi są poważne zachorowania i choroby przewlekłe. Zdajemy sobie sprawę, że  w momencie diagnozy poważnego zachorowania,  jak w długotrwałym procesie leczenie choroby przewlekłej osoba chora wymaga szczególnego wsparcia. Dla tej grupy pacjentów  oferujemy usługi Drugiej Opinii Lekarskiej oraz jedyny w swoim rodzaju program Koordynacji Procesu Leczenia, który pozwala na określenie optymalnych działań dla danego pacjenta oraz na uzyskanie opieki medycznej w czołowych ośrodkach medycznych w kraju i za granicą. Nasze  Programy Prowadzenia Pacjenta Przewlekle Chorego pozwalają nie tylko na lepszą kontrolę stanu zdrowia i efektywniejszą opiekę, ale też usuwają szereg barier formalnych jak i kontakt z lekarzem czy uzyskiwanie recept i skierowań.

Poza teleopieką oraz  działalnością leczniczą stacjonarną i zdalną  zajmujemy się także organizowaniem profilaktyki zdrowotnej i usług assistance medycznego. Świadczymy usługi opieki zdrowotnej dla firm oraz usługi konsultingu dla firm ubezpieczeniowych, placówek medycznych i samorządów.

Nasze rozwiązania w zakresie teleopieki  znalazły się w „Ekosystemie polskich firm technologicznych współpracujących z samorządami” – materiale publikowanym przez Polski Fundusz Rozwoju.