1. System wymagający ładowania co kilka-kilkanaście dni. Jest wysoce prawdopodobne, że pomoc będzie potrzebna w momencie ładownia bransolety lub, że po ładowaniu nie będzie założona lub pozostaje nienaładowana. Systemy Teleopieki powinny być przystosowane bezobsługowego działania przez co najmniej 2-3 lata oraz powinny mieć systemu alarmu technicznego informujące o niskim stanie baterii oraz o wszelkich innych anomaliach funkcjonowania.
  2. Brak komunikacji głosowej lub nieefektywna komunikacja głosowa. Jednym z głównych problemów teleopieki są alarmy głuche. Rozmowa z podopiecznym jest fundamentalna dla ustalenie koniczności, zakresu i rodzaju niezbędnej pomocy.
  3. Skomplikowana obsługa – osoba potrzebująca pomocy działa w stresie. Należy przyjąć zasadę, że o bezpieczeństwie decyduje przede wszystkim prostota obsługi. Dyskwalifikuje to wszelkie rozwiązania oparte na smartwatch-ach lub tabletach.
  4. Zbyt duże, zbyt ciężkie i powodujące odleżyny (plastyk, silikon) opaski alarmowe. Są bardzo szybko zdejmowane przez pacjentów.
  5. Dostarczanie zbędnych danych, pomiarów i alarmów – pomiary nic nie wnoszące z punktu widzenie teleopieki i powiązane z tym alarmy utrudniają lub uniemożliwiają poprawną reakcję w sytuacji alarmowej.
  6. Integracja systemów teleopieki i monitorowania telemedycznego w jednym systemie – zazwyczaj nie spełnia kryteriów systemów teleopieki i nie zapewnia użytecznej informacji medycznej.
  7. Brak analizy procesu udzielania pomocy – na przykład dostępu do lokalu osoby mieszkającej samotnie lub brak opracowanych procedur i schematów udzielania pomocy.
  8. Brak klasyfikacji alarmów i procedur postępowania
  9. Brak nadzoru medycznego nad alarmami medycznymi.

Nowoczesne mieszkania opiekujące się lokatorami

Obecnie dostępnych jest wiele technologii, które mogą pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa seniora w jego własnym domu. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania projektu stworzenia bezpiecznego mieszkania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w opiece nad osobami niesamodzielnymi.
Proponujemy wyposażenie mieszkań m. in. w :
– sprzęt teleopieki,
– czujniki bezprzewodowe: czujnik gazu, dymu, zalania,
– czujniki ruchu np. z wykorzystaniem dla osób z chorobą Alzheimera,
– czujniki łazienkowe,
– zdalną regulację temperatury powietrza w mieszkaniu,
– zdalne otwieranie drzwi do lokalu mieszkalnego dla służb ratowniczych w przypadku alarmu medycznego.