Teleopieka to zdalna usługa opiekuńcza wykorzystująca nowoczesne technologie, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa osób:

 • starszych,
 • samotnych,
 • chorych,
 • niepełnosprawnych,
 • wymagających stałej opieki i wsparcia.

System TELEOPIEKI wspiera rodzinę, firmy oraz instytucje pomocy publicznej w opiece nad osobami wymagającymi stałej opieki.

Polega na możliwości szybkiego uruchomieniu połączenia alarmowego, który dociera do Centrum Telemedycznego lub do innej wskazanej osoby.

Urządzenie w domu podopiecznego zapewnia:

 • komunikacje z odbiorcą alarmu,
 • zebranie wywiadu,
 • zapoznanie się z ankietą medyczną podopiecznego oraz z historią chorobową
 • oraz podjęcie stosownych do sytuacji kroków mających na celu udzielenie jak najszybszej pomocy poprzez powiadomienie rodziny, lekarza rodzinnego, opiekunki lub odpowiednich służb (Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej czy Policji).

Korzyści jakie niesie system Teleopieki to przede wszystkim:

 • poczucie bezpieczeństwa,
 • wsparcie społeczne,
 • ograniczenie pobytów w szpitalu i domach opieki,
 • zmniejszenie poczucia izolacji.

Centrum Telemedyczne tworzy kadra operatorów przyjmujących zgłoszenia alarmowe 24/7. Pracownicy naszego Centrum diagnozują zaistniałą sytuację oraz postępując według ścisłych procedur udzielają niezbędnej pomocy. Zaplecze medyczne tworzą lekarze specjaliści, którzy są dostępni całą dobę.

Zadania Centrum Telemedycznego polegają na:

 • odebraniu połączenia alarmowego,
 • identyfikacji podopiecznego i zapoznaniu się z ankietą medyczną,
 • zebraniu szybkiego wywiadu,
 • dostosowaniu procedur do  typu alarmu,
 • powiadomieniu rodziny, opiekuna, osób kontaktowych podopiecznego,
 • powiadomieniu lekarza dyżurnego MDT Medical, który udziela konsultacji podopiecznemu nt. danego zagadnienia,
 • wezwaniu odpowiednich służb (Pogotowia Ratunkowego, Policji, Straży Pożarnej).